Nest van 1 Midden Blauw Marter jong, geboren 3 april 2008
Dit jong is geboren op 3 april, het had nog twee mbm broertjes of zusjes, maar die zijn tijdens de nachtvorst van 7 april helaas overleden. Omdat dit jong dan alleen in een nest zou komen te liggen hebben we het overgelegd naar een andere voedster die zelf maar één wit jong had. Dat witte jong was op 5 april geboren (zie foto's daarvan hier)

Op deze foto's is het jong 9 dagen oud

21 dagen oud

Op deze foto's is het jong 29 dagen oud. Het is een mooi kort en stevig voedstertje

Hier is het voedstertje al bijna 3 maanden oud

Op deze foto is ze (8LK-416)  5 maanden oud