Nestjes Duitse Modena's 2011
Klik op de foto om de nestjes op te zien groeien

 

 

 

 

 

Zwarte doffer 2006 (10132) X Zwarte duivin 2009 (17150) Nest 6 april 2011, 1 jong

 

 

Zwarte doffer 2006 (10132) X Zwarte duivin 2009 (17150) Nest 18 mei 2011, 1 jong

 

 

Zwarte doffer 2006 (10132) X Zwarte duivin 2009 (17150) Nest van 25 juni 2011, 2 jongen

 

 

Zwarte doffer 2008 (19309) X Zwarte duivin 2008 (19310) Nest 14 april 2011, 1 jong

 

 

Zwarte doffer 2008 (19309) X Zwarte duivin 2008 (19310)  Nest 25 mei 2011, 2 jongen

Magnani doffer 2007 (7845) X Duivin 2010 (6687) Nest van 27 juli 2011, 1 jong

Lichtgetijgerd doffer 2008 (13224) X Zwarte duivin 2008 (19310) Nest van 27 juli 2011, 2 jongen