Nest van 27 juli 2011, 1 jong
Onze nieuwe duiven die we anderhalve week geleden hebben opgehaald uit Limburg, voelen zich blijkbaar thuis, want het eerste eitje is gelegd! Onze Magnani doffer (7845) en de mooie duivin (6687) hebben op 7 juli het eerste eitje gelegd. Op 9 juli volgde het tweede eitje en is het broeden begonnen. Rond 27 juli zullen de jongen komen.

X

7 juli 2011- het eerste eitje

9 juli 2011- het tweede eitje

En zoals verwacht kroop er op 27 juli een jong uit het ei, helaas is het er bij één gebleven. Met spanning wachten wij af welke kleur dit jong zal krijgen.

Dag 6 en ringnummer is 11894

Dag 14 en het jong doet het hartstikke goed.