Nest van 1 sallander, geboren 8 september 2010

Hier is het jong bijna 3 weken oud

Hier is het voedstertje, 0LK-902, bijna 2 maanden oud

Hier is de voedster bijna 4 maanden oud